Συνεργαζόμενες οντότητες

Άλλοι συνεργάτες

Anpi Sezione di San Canzian d'Isonzo

Auser Volontariato di Fiumicello Βίλα Vicentina

Auser di Fiumicello Βίλα Vicentina

Energie pour le droit de l'homme της Σενεγάλης

Energie pour le droit de l'homme της Σενεγάλης

Ενέργεια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Η Γκάμπια

Ενέργεια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Η Γκάμπια

Ανθρωπιστική οργάνωση Βοήθεια Ινδία

Ανθρωπιστική οργάνωση Βοήθεια Ινδία

Η κοινότητα για το Sviluppo Umano - Ahimsa di Milano

Η κοινότητα για το Sviluppo Umano - Ahimsa di Milano

MIR sezione di Vicenza

MIR-Sezione di Vicenza