Φόρουμ και Συνέδρια

Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 διασκέψεις και φόρουμ για τη μη βία. Οι τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη το Νοέμβριο του 2017 με δραστηριότητες στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης και στο Πολιτιστικό Κέντρο του El Pozo. Ελπίζουμε ότι αυτή η 2ªMM, εκτός από τις δραστηριότητες του κάθε τόπου, μια μέρα ή ένα φόρουμ, τουλάχιστον μία ημέρα για να ανταλλάξουν, να συζητήσουν και να σχεδιάσουν τις μελλοντικές ενέργειες, εκτός από την συγχωνεύονται φορείς και συνεργάτες που εκτελούνται.

[tribal_events_list όριο = "3"]