Μετά τον Μάρτιο στην Κόστα Ρίκα

Συνέχεια με τη συζήτηση του θεματικού Άξονα 1 του Φόρουμ, Σοφία των αυτόχθονων λαών

Στις 8 Οκτωβρίου, το 1η Λατινοαμερικάνικη πολυεθνική και πολυπολιτισμική πορεία για μη βία, Συνεχίστηκε ο Θεματικός Άξονας 1 του Φόρουμ, Σοφία των Αρχικών Λαών, προς την πολυπολιτισμική μη βίαιη συνύπαρξη.

Πολυπολιτισμική συνύπαρξη σε αρμονία, αποτίμηση της προγονικής συμβολής του πρωτότυπες πόλεις και πώς η διαπολιτισμικότητα μπορεί να μας προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτής της συνεισφοράς στο μη βίαιο μέλλον που θέλουμε για τη Λατινική Αμερική.

Αφήστε ένα σχόλιο